บทความ

การติดตั้งชั้นวางขนาดเล็กให้แก่ลูกค้าในชลบุรี

การติดตั้งเพิ่มเติมโดยบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด สำหรับระบบชั้นวางพาเลทขนาดเล็กเพร้อมชั้นวางเหล็กในพื้นที่ที่จำกัดให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในจังหวัดชลบุรี สร้างความยิดหยุ่นในการจัดเก็บแบบเต็มพาเลทหรือเฉพาะชิ้นส่วนสินค้าในชั้นวางเดียวกัน โดยยังมีรั้วที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของรถ forkilft ได้อย่างไม่ติดขัดอีกด้วย

All search results