ข่าวสาร

BCCT Joint Chamber Eastern Seaboard Christmas.

 บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของ BCCT ซึ่งเป็นการร่วมงานของ BCCT Eastern Seaboard Christmas ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคมที่ Royal Varuna Yacht Club เมืองพัทยา ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม สวยงามมาก ก่อนสิ้นปี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าเข้าร่วม

All search results