บทความ

“Lucky Draw” for Chinese New Year

ภาพบรรยากาศกิจกรรมและผู้โชคดีจับรางวัลสำหรับทองคำและเงินรางวัล

เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนประจำปี 2021 ณ บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด

All search results