บทความ

“Marketing, Automation & Digital Transformation” By BCCT

คุณปีเตอร์ โจแฮนสัน กรรมการบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน "Marketing, Automation & Digital Transformation" จัดขึ้นโดย หอการค้าอังกฤษ - ไทย (BCCT) โดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เล็กซิคอน จำกัด ได้รับเกียรติถ่ายรูปกับทางคุณ David Slater จากบริษัท Spearpoint Security Group ถือเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานที่ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในครั้งนี้

All search results