บทความ

นัดพบสานสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการ

meeting with FMG

การพบปะอีกครั้งของสมาชิกของ the Manufacturing Focus Group “MFG” ที่โรงแรม Holiday Inn Pattaya เมื่อศุกร์ที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงานราบรื่นและผ่านไปได้อย่างดี

All search results