ข่าวสาร

Meeting of the Manufacturing Focus Group “MFG”

การพบปะอีกครั้งของสมาชิกของ the Manufacturing Focus Group “MFG” ที่โรงแรม Holiday Inn Pattaya เมื่อศุกร์ที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงานราบรื่นและผ่านไปได้อย่างดี

All search results