บทความ

งานเน็ตเวิร์กกิ้งสานสัมพันธ์เครือข่าย

ทางหอการค้าไทย-สิงคโปร ได้จัดงานอีเว้นท์ Multi-chamber networking ร่วมกับอีกกว่า 20 หอการค้า ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the Landmark Hotel กรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้คนในแวดวงธุรกิจของประเทศไทย

All search results