บทความ

Tellus donates Nova Shelving

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ทำการบริจาคระบบชั้นวาง Nova Shelving จากทางโรงงานให้แก่ห้องสุมด The Bumble Bee Free Library จังหวัดนนทบุรี
โดยทางห้องสมุดได้เอื้ออำนวยหนังสือภาษาอังกฤษและมีจัดการเรียนการสอนภาษาให้กับเด็กๆเพื่อเสริมทักษะอีกด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจให้การสนับสนุนทางห้องสมุด สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bumblebeefreelibrary.org/

All search results