Micro fulfillment centers จะช่วยให้สามารถคลังสินค้าขนาดเล็กสามารถจัดส่งได้สินค้าภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สั่งซื้อจนกว่าจะได้รับสินค้า ตรงเวลาทุกครั้ง เหมาะสำหรับผู้ผลิตหรือค้ารายย่อย ที่จะช่วยแก้ไขความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องคลังสินค้า

แสดง 1 รายการ