บทความ

บริการย้ายระบบชั้นวางไปยังพื้นที่ใหม่โดยช่างมืออาชีพ

relocated the Mobilux mobile shelving

ทาง Tellus มีบริการย้ายระบบชั้นวาง Mobilux สำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายตัวระบบชั้นวางไปยังพื้นที่ใหม่ โดยตัวระบบชั้นวาง Mobilux เหมาะสำหรับออฟิศสำนักงานหรือธุรกิจที่ต้องการจัดระเบียบหรือเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินค้าภายในพื้นที่อย่างจำกัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

All search results