บทความ

การตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าเพื่อความปลอดภัย

ตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้า

1 วัน กับทีมงานมากฝีมือของบริษัทเทลอัส ซิสเต็มส์ ทำการ ตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งหมด 7 คลังสินค้าโดยสองช่างผู้ชำนาญการด้านเทคนิคของบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ให้แก่บริษัทโลจิสติกส์ในทางตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยทำการส่งรายงานของแต่ละคลังโดยระบุรายละเอียดของความเสียหายแต่ละจุดและแนะนำแนวปฎิบัติ การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความปลอดภัยแก่ตัวพนักงานเอง รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทั้งหมดได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

All search results