บทความ

การส่งมอบงานชั้นวางสินค้าลึกพาเลทเดียวให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี

selective racking

อีกหนึ่งการติดตั้ง Selective Pallet Racking ที่ทางเทลอัสได้ทำการติดตั้งให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี โดยตัว selective racking นี้ช่วยเพิ่มพื้นที่จะดเก็บสินค้่และอุปกรณ์ต่างๆของทางลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับน้ำหนักได้ดี

All search results