บทความ

Another T-Classic installation

อีกหนึ่งผลงานของบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ในการติดตั้งระบบชั้นวาง T-Classic ให้กับบริษัทสำรวจน้ำมันและแก๊สสัญชาติอินโดนีเซีย ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยคุณสมบัติของชั้นวางนี้สามารถรองรับน้ำหนักชิ้นส่วนอะไหล่ได้มากถึง 150 กิโลกรัม

All search results