บทความ

Tellus cosponsor BCCT Joint Chamber ESB Christmas evening

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมสนับสนุน BBCT กับกิจกรรม “BCCT Multi-Chamber Eastern Seaboard Christmas Evening” จัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ท่านใดสนใจเข้าร่วม รายละเอียดดังต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม : 700 บาท (สำหรับสมาชิก BCCT และสมาชิกหอการค้าอื่น ๆ ที่เข้าร่วม) -1,200 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป โดยค่าใช้จ่ายจะรวมในส่วนของอาหารและ ซอฟดริ้งค์ รวมไปเบียร์และไวน์ สำหรับการจองเพื่อร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ banthita@bccthai.com

All search results