บทความ

Tellus Systems Lighthouse Golf Monthly Medal

Tellus Systems Lighthouse Golf Monthly Medal เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมการเล่นแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดโดย Light house & Tellus Systems Ltd. จำนวน 28 ท่าน ณ Royal Lakeside จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ Royal Lakeside ต้อนรับด้วยความยินดีเสมอมา สำหรับการแข่งขันเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 14,600 บาท สำหรับ Lighthouse Charity โดยผู้ชนะที่ 1 ได้แก่ Adrian Apperley - Nett 68 อันดับที่ 2 ได้แก่ Asher Hewitt - Nett 70 อันดับที่ 3 Gerry Healy - Nett 71

Winner on the day.

Adrian Apperley – Nett 68

2nd Asher Hewitt – Nett 70

3rd Gerry Healy – Nett 71

All search results