บทความ

การติดตั้งระบบชั้นวางให้แก่ บริษัท เวนจูรี่ จำกัด

long span
shelving system
racking systems

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานติดตั้งชั้นวางสินค้า long-span และชั้นวางเหล็กอุตสาหกรรม รวมไปถึง อุปกรณ์เก็บสายไฟแบบหมุน ซึ่งทางเราได้ออกแบบอย่างเป็นพิเศษให้แก่ทาง บริษัท เวนจูรี่ จำกัด และขอขอบพระคุณที่ทางลูกค้ามั่นใจและไว้ใจให้ทางบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ออกแบบและจัดการการติดตั้งงานในครั้งนี้

All search results