บทความ

การติดตั้งชั้นวาง Mobilux สำหรับเก็บแบบแปลน

Mobilux shelving system

ทางบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ออกแบบและติดตั้ง ระบบชั้นวางจัดเก็บสินค้า ให้แก่ MITR Technology สำหรับเก็บแบบแปลนและดีไซน์ที่ทางลูกค้าได้ออกแบบ โดยทางเราได้แนะนำและออกแบบตัวระบบชั้นวางจัดเก็บ "Mobilux" จำนวน 2 ยูนิตเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูง และออกแบบดีไซน์ตัวชั้นวางด้วยสีโทนสว่าง เพื่อให้พื้นที่ในสำนักงานมีความสบายตา และดูมินิมอล ทันสมัย

All search results