ข่าวสาร

“The Pallet Deflector”

ให้ Pallet Deflector จากทาง Tellus Systems Limited ปกป้องเสาชั้นวางสินค้าของท่าน การที่เสาชั้นวางถูกกระแทกจากรถโฟล์คลิฟท์จนรูปแบบของเสาชั้นวางมีความโค้งงอ สร้างความเสียหายโดยที่หลายท่านไม่ค่อยสังเกตเห็น ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานชั้นวางนั้นลดลง และอาจสร้างความกังวลให้แก่หลายๆท่านในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

All search results