บทความ

เยี่ยมลูกค้าที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

visiting customer

วันนี้ไปเยี่ยมลูกค้าเก่าและเข้าพบลูกค้าใหม่ เช่น Quasar ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด Tellus Systems Limited กำลังจะส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บภายในคลังสินค้าใหม่ในปลายเดือนธันวาคม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยสนับสนุนและขยายการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางให้แก่ Quasar

All search results