บทความ

VNA Racking สำหรับบริษัทอินเตอร์ โมดัล จำกัด

หากต้องการบริหารจัดการพื้นที่ โดยจัดการพื้นที่จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูง ระบบชั้นวางสินค้าแบบ Very Narrow Aisle “VNA” คือหนึ่งในตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณความจุในพื้นที่สูง สามารถเข้าถึงได้ทุกพาเลท ซึ่งระบบนี้จะใช้งานกับรถยกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งทาง Tellus Systems Limited เพิ่งจะเสร็จสิ้นการส่งมอบงานติดตั้ง ระบบชั้นวางสินค้าแบบ “VNA” ให้แก่ลูกค้า บริษัท Inter Modal Co. ที่มีความต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับจัดเก็บสินค้าหรือพาเลทต่างๆ รวมถึงการติดตั้งรางบังคับทิศทางสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ประเภท VNA อีกด้วย

All search results