ข่าวสาร

ซ่อมแซมชั้นวางสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน

48 rack repairs within 4 days

สัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ทำการซ่อมแซมชั้นวางสินค้า จำนวน 48 ชั้น โดยมีการหยุดภารกิจประจำวันของพนักงานในระหว่างการซ่อมชั้นวางสินค้า เพียงเล็กน้อย ณ ตอนนี้ เราซ่อมชั้นวางสินค้า ให้ใช้งานได้ตามปกติตามรูปแบบเดิมที่ปลอดภัยนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และเป็นวิธีประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา สำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าให้คืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดย ROS Rack Repair System สามารถซ่อมแซมชั้นวางสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน สำหรับข้อมูลของ ROS Rack Repair System เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่: www.ros-thailand.com www.ros-thailand.com

All search results