บทความ

A 1,200 pallet selective racking system just installed

ผ่านไปได้ด้วยดีกับการติดตั้ง Selective racking โดย บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (the Eastern Seaboard) จำนวน 1,200 พาเลท โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งในเฟสที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 800 พาเลท และจะทำงานผ่านVNA-Truck ซึ่งปราศจากการรื้อย้ายชั้นวางที่ได้มีการติดตั้งไปเรียบร้อยในก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ที่สุดเพื่ออนาคต

All search results