บทความ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่ดี ที่คลังสินค้าควรมี

Back wiremesh installed
Back wiremesh with racking

ทางเทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ทำการติดตั้งและส่งมอบงาน
ติดตั้งตะแกรงเหล็กไวร์เมช ให้กับชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ให่แก่ลูกค้าของเราในอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี
โดยตัวตะแกรงเหล็กไวร์เมช ถูกออกแบบและดีไซน์มาอย่างแข็งแรง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ถูกจัดเก็บบนชั้นวาง เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานรวมถึงคงสภาพสินค้าที่จัดเก็บให้มีสภาพสมบูรณ์อีกด้วย

All search results