บทความ

ผลงานระบบชั้นวางของเทลอัสในไตรมาสแรกของ 2021

shelving system
hand drive shelving system
shelving for retail store
mobilux shelving system
shelving for library

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2021 เทลอัสได้รวบรวมผลงานของระบบชั้นวางบางส่วนที่ทางเราได้ออกแบบให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางแบบทั่วไป หรือตู้เอกสารรางเลื่อนก็ตาม โดยเราออกแบบให้กับหลายหลายอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ธุรกิจการศึกษา หรือธุรการทางการเงิน และอื่นๆ โดยการออกแบบชั้นวางนั้นคำนึงถึงและตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

All search results