บทความ

5 โซลูชันแร็ควางสินค้าที่ผู้ประกอบการควรรู้!

โซลูชันแร็คเก็บสินค้า ช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ประกอบการหลายคนมองข้าม ก็คือ “การจัดการคลังสินค้า” เนื่องจากส่วนใหญ่มุ่งแต่จะสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด สวนทางกับระบบคลังสินค้าที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นให้รองรับได้ทัน สุดท้ายก็นำไปสู่ความผิดพลาดในสมรภูมิการค้าขาย ที่แย่ที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของลูกค้าที่หายไป ซึ่งยากยิ่งที่จะเรียกกลับคืนมาได้

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนี้ “โซลูชันแร็คเก็บสินค้า” คือตัวช่วยที่ผู้ประกอบการควรต้องศึกษา โดยสามารถแบ่งเป็นได้หลากหลายประเภท และบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักว่าแต่ละประเภทสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพงานในคลังสินค้าได้อย่างไร ติดตามได้เลย

ระบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ภายในคลังสินค้า ชั้นวางสต็อกถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนี่คือส่วนที่ช่วยจัดเก็บสินค้าจำนวนมากให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการหยิบและลำเลียงไปยังขั้นตอนถัดไป ทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ภายในคลังหรือหน้าร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบจัดเก็บด้วยเครื่องกลและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการให้คลังสินค้าดำเนินการด้วยระบบจัดเก็บด้วยเครื่องกลและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ โซลูชันแร็คเก็บสินค้าคือสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน โดยระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ หรือระบบ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) คือระบบการจัดเก็บภายในคลังสินค้าที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดเรียงและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ชั้นวางถูกออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อุปกรณ์ทุกอย่างจะทำงานร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี


ดังนั้น หากมีโซลูชันแร็คเก็บสินค้าที่ดี ก็ย่อมส่งผลให้การจัดเรียงสินค้าขึ้นบนชั้นวาง การหยิบ การขนส่งสินค้าออกจากชั้นวางเป็นไปอย่างแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทั้งยังลดต้นทุนในการดำนินการคลังสินค้าได้อีกด้วย

อุปกรณ์ป้องกันเสาชั้นวางสินค้า

ซลูชันแร็คเก็บสินค้า ช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ภายในคลังสินค้าที่มีรถขนสินค้า หรือรถฟอร์กลิฟต์สัญจรไปมาตลอดทั้งวัน อุบัติเหตุที่รถเหล่านี้จะชนเข้ากับชั้นวางสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม หากมีโซลูชันแร็ควางสินค้า ปัญหานี้ก็สามารถทุเลาความเสียหายลงได้

โดยโซลูชันแร็ควางสินค้าที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ มีทั้งอุปกรณ์ป้องกันชั้นวาง ตัวป้องกันเสา และราวกันชน ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้อย่างครบถ้วน ก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในพื้นที่ทำงาน รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชั้นวางพาเลทและการซ่อมแซมต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ชั้นวาง Storeganizer

ชั้นวาง Storeganizer ถือเป็นอีกหนึ่งโซลูชันแร็ควางสินค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคลังสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการจัดพื้นที่ชั้นวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจุดเด่นคือการประหยัดพื้นที่ด้วยการใช้ประโยชน์ในความลึกของชั้นวางสินค้า ตอบโจทย์การจัดการสินค้าที่มี SKU เป็นจำนวนมาก ด้วยการวางซ้อนกันในแนวตั้ง เพื่อลดพื้นที่สำหรับการหยิบสินค้า ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสินค้าอย่างทั่วถึงได้ง่ายดาย เพียงแค่เลื่อนชั้นด้านหน้าที่มีน้ำหนักเบาไปทางด้านซ้ายหรือขวาเท่านั้น

ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ

โซลูชันแร็คเก็บสินค้าข้อสุดท้ายที่บทความนี้นำมาอธิบายขยายความก็คือ การตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าและซ่อมบำรุงชั้นวางสินค้า ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่น ๆ เนื่องจากหากไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อย่างเหมาะสม วันหนึ่งชั้นวางสินค้าที่ภายนอกดูเหมือนแข็งแรงอาจพังครืนลงมาอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวก็เป็นได้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น นอกจากความเสียหายของสินค้าแล้ว ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บดังนั้น เพื่อป้องกันก่อนสาย ผู้ประกอบการจึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และถ้าหากพบว่ามีตรงไหนชำรุด ก็ต้องรีบดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างทันท่วงที โดยโซลูชันแร็คเก็บสินค้าที่ดีควรดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้โดยไม่ต้องโหลดสินค้าลงจากชั้นวาง และเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป “ระบบจัดเก็บแบบคงที่ของเหล็ก - การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล EN15635”

ตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าและซ่อมบำรุงชั้นวางสินค้า

โซลูชันแร็คเก็บสินค้าข้อสุดท้ายที่บทความนี้นำมาอธิบายขยายความก็คือ การตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าและซ่อมบำรุงชั้นวางสินค้า ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่น ๆ เนื่องจากหากไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อย่างเหมาะสม วันหนึ่งชั้นวางสินค้าที่ภายนอกดูเหมือนแข็งแรงอาจพังครืนลงมาอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวก็เป็นได้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น นอกจากความเสียหายของสินค้าแล้ว ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น เพื่อป้องกันก่อนสาย ผู้ประกอบการจึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และถ้าหากพบว่ามีตรงไหนชำรุด ก็ต้องรีบดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างทันท่วงที โดยโซลูชันแร็คเก็บสินค้าที่ดีควรดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้โดยไม่ต้องโหลดสินค้าลงจากชั้นวาง และเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป “ระบบจัดเก็บแบบคงที่ของเหล็ก - การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล EN15635”

อุปกรณ์ป้องกันชั้นวางสินค้า

ถึงตรงนี้ เชื่อว่าผู้ประกอบการคงเข้าใจแล้วว่าโซลูชันแร็คเก็บสินค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในคลังสินค้าได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแร็คเก็บสินค้า แร็ควางสินค้าในขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับน้ำหนักของสินค้าได้อย่างทนทาน และปลอดภัย ต้องปรึกษาเรา Tellus ผู้ผลิตและออกแบบระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ในราคาคุ้มค่า เหมาะกับการใช้งานของคุณ พร้อมมีบริการหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-643-8044 

 

Storeganizer

All search results