บทความ

การติดตั้งชั้นลอยให้แก่บริษัท FMCG

ชั้นลอย
Mezzanine floor

ระบบชั้นลอยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการบริการจัดการพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง เทลอัส ได้ทำการติดตั้ง multi-level mezzanine floor ให้แก่บริษัท FMCG ในประเทศไทย โดยตัวระบบชั้นลอยนั้นไม่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแค่การขยายพื้นที่จัดเก็บ แต่ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารวางแผนการจัดเก็บสินค้าต่างๆได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

All search results