บทความ

Pallet Drive-In System: ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้า

Pallet Drive-In System เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์ให้สูงสุด ซึ่งระบบชั้นวางสินค้าชนิดนี้ประกอบด้วยบล็อกต่อเนื่องของชั้นวางสูงถึง 10 เมตร นอกจากนี้ รถบรรทุกยังสามารถขับเข้าไปตรงกลางบล็อกระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อหยิบพาเลทได้

โดยสรุปแล้ว ระบบ Pallet Drive-In เหมาะสำหรับ;

  • พื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงทำให้มีพาเลทจำนวนมากขึ้น
  • ระบบหมุนเวียนสินค้าเหมาะสมกับสินค้าตามเทศกาลและสินค้าที่มีความต้องการสูงเป็นช่วง ๆ
  • เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องอยู่ในความเย็น หรือสินค้าที่มีจํานวนมาก
  • เหมาะสมสําหรับสินค้าที่เสียหายหรือแตกหักได้ง่ายจากการจัดเก็บ

ข้อดี
จัดเก็บได้มาก เหมาะสมสําหรับ SKU จํานวนน้อยแต่มีปริมาณพาเลทสูง
ป้องกันสินค้าไม่ให้ทับกัน และป้องกันการทําความเสียหายแก่ที่เก็บสินค้า
สามารถเข้าถึงพาเลทแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ได้บนพื้น
ประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

Pallet Drive-In System

และนี่คือ Drive-In Systems ที่ติดตั้งจาก เทลอัส ซิสเต็มส์ สำหรับผู้ผลิตอาหารทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ

All search results