จอแสดงผลสต๊อคสินค้า

ระบบ Pick-To-Light เป็นระบบปฏิบัติกาณ์ผ่านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ภายใน ช่วยให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าด้วยความเร็วสูง และด้วยอัตราการนับสต๊อคสินค้าที่ดีที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพการนับสต๊อคสินค้าในโรงงานที่โดดเด่น ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบคลังสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น

Pick to light

รายละเอียด

ลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ดของกล่องสินค้าและจะปรากฏจำนวนรายการที่จะสต๊อคสินค้าจากระบบนับสต๊อค

 

 

เมื่อยอมรับจำนวนสต๊อคสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถกดยืนยัน