ระบบหยินสินค้าแบบสั่งการด้วยเสียง

เทคโนโลยีการหยิบสินค้าแบบสั่งด้วยเสียงของเราขับเคลื่อนโดยฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนานำเสนอโซลูชันการจัดการคำสั่งซื้อแบบไม่ต้องใช้กระดาษและแบบแฮนด์ฟรีสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำงาน

voice direct

รายละเอียด

เมื่อเปิดใช้งาน เทคโนโลยีการเลือกแบบสั่งด้วยเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จะให้คำแนะนำทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อไปถึงสถานที่ ลูกค้าควรยืนยันรหัสสถานที่ด้วยเสียง

เมื่อจับคู่ถูกต้อง เทคโนโลยีการหยิบแบบสั่งด้วยเสียงจะให้คำแนะนำในการเลือกปริมาณที่ต้องการ

ลูกค้าเลือกปริมาณที่ต้องการหยิบและยืนยันด้วยเสียง