บทความ

อบรมการตรวจสอบชั้นวางสินค้าโดย เทลอัส ซิสเต็มส์

เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้จัดฝึกอบรมการ ตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้า ให้แก่คลังสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ

เราได้ให้ความรู้พื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ระบบชั้นวางสินค้าได้อย่างปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้

  • การตรวจสอบชั้นวางสินค้า
  • ระบบชั้นวางพาเลทที่ปลอดภัยเป็นอย่างไร
  • ความปลอดภัยของระบบชั้นวางสินค้าตามมาตรฐานยุโรป
  • วิธีในการซ่อมชั้นวางสินค้าหลากหลายวิธี

ที่สำคัญที่สุด เราให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่อยู่ในอันตรายให้กับพนักงานคลังสินค้า

Rack inspection seminars
Rack inspection seminars
Rack repair

ทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้ระบบชั้นวางสินค้าอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้และสินค้าในคลังสินค้าและทำให้ใช้งานได้นานขึ้น

หากท่านใดสนใจการฝึกอบรมการตรวจสอบชั้นวางสินค้า โปรดปรึกษาเราหรือติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

All search results