ข่าวสาร
ชั้นลอยเป็นวิธีที่ดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยทาง Tellus Systems limited ได้มีการติดตั้งชั้นลอยหลายระดับให้แก่บริษัท FMCG ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้ความจุสูงสุดในการจัดเก็บ เหมาะสมกับพื้นที่และความสูงของตัวอาคาร
อีเมล info@tellus.co.th
ข่าวสาร
ทางหอการค้าไทย-สิงคโปร ได้จัดงานอีเว้นท์ Multi-chamber networking ร่วมกับอีกกว่า 20 หอการค้า ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the Landmark Hotel กรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้คนในแวดวงธุรกิจของประเทศไทย
อีเมล info@tellus.co.th
ข่าวสาร
กว่า 3,000 ยูนิตของ VisiPro หรืออุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของเสาชั้นวางถูกติดตั้งให้แก่ลูกค้าทางตะวันออกของกรุงเทพฯ VisiPro โดย Tellus Systems Limited ถูกออกแบบให้รองรับและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชนหรือกระแทกของตัวเสา เพื่อลดความเสียหายของตัวชั้นวาง รวมไปถึงสร้างความปลอดภัยในการใช้งานให้แก่ผู้ที่ใช้งานด้วย
อีเมล info@tellus.co.th
Previous
Next

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เชื่อว่า การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและการผลิตตามมาตรฐานสากล ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามตัวอย่างต่อไปนี้

Maxrac Pallet Racking System

ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน AS4084-2012 ประเทศออสเตรเลีย

Flexi, Nova & T-Classic Shelving Systems

ปฏิบัติตามมาตรฐานและการออกแบบ Code of Practise for the Design of Low Rise Static Steel Shelving ของ SEMA หรือ “Storage Equipment Manufacturers Association”

VisiPro Post Protector

ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน AS4084-2012 ประเทศออสเตรเลีย

Mobilux Mobile Shelving System

ปฏิบัติตามมาตรฐานและการออกแบบ Code of Practise for the Design of Low Rise Static Steel Shelving ของ SEMA หรือ “Storage Equipment Manufacturers Association”

ทำไมต้องเลือก บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด


มีผลงานที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี 2544


 มีผลงานที่รวบรวมโซลูชันและสินค้านวัตกรรม


องค์กรรับฟัง เรียนรู้ และการทำงานเชิงรุก


บริการหลังการขายทั้งการติดตั้งใหม่ และการติดตั้งของเดิม


มีทั้งพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์


ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออกแบบตามมาตรฐานสากล

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นสมาชิกของ

พวกเราคือใคร?

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ประกอบธุรกิจผลิตชั้นวางสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบ การขาย การติดตั้ง จนกระทั้ง บริการหลังการขาย อีกทั้งยังผลิตตู้จัดเก็บเอกสารระบบรางเลื่อนโมบิลักซ์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และส่งออกในต่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของระบบจัดเก็บเอกสาร,ระบบจัดเก็บด้วยเครื่องกลและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

อ่านต่อ

ลูกค้าของเรา

ธุรกิจด้านการเกษตร

Note: Carousel will only load on frontend.

สินค้าอุปโภคบริโภค

Note: Carousel will only load on frontend.

การเงิน

Note: Carousel will only load on frontend.

สถานพยาบาล

Note: Carousel will only load on frontend.

โลจิสติกส์

Note: Carousel will only load on frontend.

น้ำมันและพลังงาน

Note: Carousel will only load on frontend.

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Note: Carousel will only load on frontend.

บริการ

Note: Carousel will only load on frontend.

อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหาร

Note: Carousel will only load on frontend.

การศึกษา

Note: Carousel will only load on frontend.

ภาครัฐ

Note: Carousel will only load on frontend.

อุตสาหกรรม

Note: Carousel will only load on frontend.

สื่อและการโฆษณา

Note: Carousel will only load on frontend.

เภสัชกรรม

Note: Carousel will only load on frontend.

ธุรกิจการค้าปลีก

Note: Carousel will only load on frontend.

เทคโนโลยี

Note: Carousel will only load on frontend.

เราเป็นตัวแทนของผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก

คู่ค้าทางธุรกิจ

VISIPRO
MAX AGV
SungRing
iCow
TEXO
Storeganizer
MAXRAC